موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد و شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.
صفحه اصلی > فیلم‌های مشاوره‌ای > نقطه سر خط 
نقطه سر خط
تمامی حقوق وب سایت متعلق به برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر می باشد