موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد و شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.
صفحه اصلی > نمونه سوالات پرکاربرد > سوالات امتحان نهایی خرداد 95 
سوالات امتحان نهایی خرداد 95

ادبيات فارسي سوم انساني-خرداد 95
تاريخ ايران و جهان 2-خرداد 95
جامعه‌شناسي 2-خرداد 95
عربي 3 انساني-خرداد 95

جغرافيا 2 سوم انساني-خرداد 95

دين و زندگي 3 ويژه ي اهل سنت-خرداد 95 دين و زندگي 3-خرداد 95 دين و زندگي پيش-خرداد 95 رياضي 3 انساني-خرداد 95 رياضي 3-خرداد 95
زبان فارسي 3 رياضي و تجربي-خرداد 95 زبان فارسي پيش عمومي-خرداد 95 زمين‌شناسي 2-خرداد 95 شيمي 3-خرداد 95 جبر و احتمال-خرداد 95
عربي 3 عمومي-خرداد 95 فيزيك 3 تجربي-خرداد 95 فيزيك 3 رياضي-خرداد 95 مطالب علمي-خرداد 95 هندسه 2-خرداد 95
زيست‌شناسي پيش-خرداد 95 ديفرانسيل-خرداد 95 عربي انساني پيش-خرداد 95 حسابان-خرداد 95
فلسفه و منطق-خرداد 95
ادبیات فارسی 3-خرداد 95 ادبيات فارسي چهارم انساني-خرداد 95 زبان انگلیسی 3- خرداد 95 زبان فارسی 3 انسانی- خرداد 95 زیست شناسی 2-خرداد 95
فیزیک چهارم تجربی- خرداد 95 فیزیک چهارم ریاضی- خرداد 95 زبان انگليسي 3-خرداد 95

تمامی حقوق وب سایت متعلق به برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر می باشد