موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد و شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.
صفحه اصلی > مقالات > مقالات آموزشی > نحوه یادگیری عربی 
نحوه یادگیری عربی
نحوه یادگیری درس عربی

 منبع :

 نويسنده : سید امیر دیبازر    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/07/04  

نحوه یادگیری درس عربی: 

طبقه بندی سوالات کنکور

در امتحان کنکور سراسری تعداد سوالات عربی 25 سوال است و بعد از درس ادبیات فارسی از شماره ی 26 شروع می شود . اصولا 8 سوال  اول مربوط به قوانین ترجمه «عربی به فارسی»  و تعریب «فارسی به عربی» و مفهوم «عربی به عربی» می باشد. که برای پاسخگویی به این نوع سوالات باید به قوانین فن بیان و شناخت افعال و بعضی لغات دقت شود.

بعد از آن اصولا متنی در حدود چهار خط تحت عنوان «اقرا النص»  یا همان درک مطلب در اخیار داوطلبین قرار می دهند که دانستن لغات و اصطلاحات مهم کتاب و ظروف زمان و مکان و اسم استفهام و شناخت  اعداد نقش بسیار مهمی برای پاسخ به سوالات درک مطلب دارد.

در این قسمت سرعت عمل دانش آموزان خیلی مهم و حیاتی  است.چرا که با در نظر نگرفتن زمان در این قسمت ، دانش آموزان ،سوالاتی که بعد از متن ذکر می شود  و راحت هستند را از دست می دهند به همین دلیل به دانش پژوهان پیشنهاد می شود که در 4 سوال مر بوط به متن را پس از پاسخ به همه سوالات جواب دهند.

بعد از 4 سوالی که مربوط به متن است، 2 سوال از حرکت گذاری و اعراب کلمات درجمله «شکل» ذکر میشود که با دانستن قواعد عربی مخصوصا علم نحو می توان به این 2 سوال پاسخ داد.

تا اینجا 14 سوال مورد بررسی قرار گرفت بعد از 2 سوال تشکیل ، 3 سوال از تحلیل صرفی و اعراب ذکر می شود که دانش آموزان باید دقت داشته باشند که در این نوع از سوالات مفاهیم از قسمت خاصی طراحی نمیشود .مثلا نمی توان گفت با خواندن درس اول عربی سال دوم می توانید به یکی از این سوالات پاسخ دهید بلکه باید کلیه مباحث اسم و فعل و حرف را بشماسید .در ضمن باید در علم نحو که همان شناخت فاعل ، مفعول،حال و... میباشد مهارت داشته باشید .

پس به طور کلی سوال های کنکور از یک درس بخصوص طرح نمیشود برای همین است که پیشنهاد می کنیم درس عربی از اول به صورت مبحثی برای کنکور خوانده شود

 

درآخر یک سوال مربوط به درس معتلات عربی سال سوم می باشد که طراح با ترکیب درس اعراب فعل مضارع در سال دوم و شناخت جمله در سال اول گزینه های این سوال را می سازد .همچنین یک سوال مربوط به درس معلوم و مجهول سال دوم هشتم می باشد و یک سوال هم از علامات اعراب فرعی و... اعراب محلی و تقدیری یا اعراب فعل مضارع عربی سال دوم درس 2و3و4 و درس 6 و7  می آید.سوالات آخر مربوط به کتاب عربی سال سوم است که از درس سوم تا هفتم ،3 الی 4 سوال طرح می شود .یک یا دو سوال باقی مانده از ترکیب وصفی و اضافی و عدد و معدود و یا صحیح و خطا بودن جمله  ذکر می شود.

 

یادگیری عربی

قبل از هر چیز با کتاب های درسی عربی سال اول تا سوم دوست شوید!

گام اول: ابتدا با اقسام کلمه در زبان عربی آشنا شوید.

گام دوم: خود را آماده کنید برای تسلط روی مهمترین موضوع سوالات این درس یعنی ترجمه و درک مطلب

گام سوم: مطالعه واژگان از انتهای کتاب درسی عربی دوم و سوم ، حتی عربی سال اول . مخصوصا افعال را دراین مرحله شروع کنید (جهت افزایش دانش عمومی عربی!)

تذکر: دانستن واژه در حل تستهای ترجمه ی عربی در کنکور چندان الزامی نیست. لذا اجرای گام سوم فقط به هدف افزایش دانش عربی شما منتهی میشود .

گام چهارم: افعال را از نظر زمان (ماضی،مضارع،ماضی استمراری ،ماضی بعید،امر،نهی، نفی، جهد) مطالعه کنید و یاد بگیرید.

تذکر: دانستن تعاریف در حل تست قواعد عربی چندان راهبردی و کار آمد نیست .لذا تا می توانید برای هر قاعده مثال های مطالعه کرده و در ذهن داشته باشید.

گام پنجم: اقدام به مطالعه دقیق کادرهای کارگاه ترجمه در کتابهای عربی 1 و 2 و3 کنید.

حتما سوالها و تمرین ها ی داخل هر کادر را خوب کار کنید.

گام ششم : لازم است از جزوه یا یک کتاب کمک آموزشی نکات پایه ای و کلیدی ترجمه کردن را درتکمیل کردن را در تکمیل گام چهارم بیاموزید.

گام هفتم: تست ترجمه به 3 صورت زیر مطرح می شود:

1)    فارسی به عربی           2) عربی به فارسی          3) عربی به عربی

 1)     در ترجمه فارسی به عربی ، صرفا دانش لغوی کار آمد نیست بلکه باید با ارکان به کار گیری کلمات در جمله ،حتی به کار گیری اعراب صحیح آشنا شوید.

2)     در ترجمه عربی به فارسی ، تسلط روی دانش لغوی کمک می کند اما بیشترین کمک را به شما در حل این گونه تست ها بررسی« زمان فعل» به کار رفته خواهد کرد.

3)    در ترجمه عربی به عربی که باب آن از سال 82 در گروه آزمایشی علوم تجربی باز شد، مطالعه ی کادرهای«حول النص» و داشتن «شم عربی» کمک می کند !

 

گام هشتم: حتما اصطلاحاتی که در زبان عربی به کار می رود را در چهار چوب کتابهای درسی استخراج کرده و بیاموزید.

تذکر: این اصطلاحات دانش ترجمه عربی شما را افزایش خواهد داد .

 گام نهم: اکنون به سراغ تستهای ترجمه کنکور اتمی بروید و انها را یک به یک کار کنید.

 

بدانید در سالهای اخیر قالب ترجمه ها ،افعال مضارع بوده و نسبت یه افعال ماضی بیشتر مورد سوال قرارگرفته است.

تذکر: لازم نیست تا تست های ترجمه را در یک محدوده زمانی پاسخ دهید،بلکه هر تست را حل کرده ،پاسخ نامه را چک کنیدو نکات آن را ثبت کرده و به سراغ تست بعدی بروید.

 

گام دهم: حال مطالعه موضوعات مربوط به قواعد مبحث اسم، (یعنی اسم از نظر جنس و تعداد، معرفه و نکره ، ضمایر، جامد و مشتق،منصرف و عیر منصرف) را به طور کامل انجام دهید.

به تذکر گفته شده در گام چهارم توجه کنید!

تذکر: بعد از مطالعه هر مبحث عربی حداقل 30 تست بلافاصله جهت آشنایی و تمرین حل کنید. یادتان باشد هر تستی را که نتوانستید حل کنید به کتاب و جزوه مراجعه کنید.

 

گام یازدهم : مطالعه ی حروف را آغاز کنید . بدانید این مبحث در ترجمه به شما کمک زیادی می کند باز هم می گوییم دانستن مثال بر تعریف حق تقدم دارد!

 

گام دوازدهم : انواع اعراب (ظاهری،محلی، تقدیری) اسامی خمسه  و کلمات معرب و مبنی را دراین گام مطالعه کنید.

 به این ترتیب بخش صرف (به جز اعلال ، لازم و متعددی ، معلوم و مجهول) به اتمام می رسد و از این به بعد بخش« نحو» را آغاز میکنیم.

 

 گام سیزدهم : در این گام مطالعه مرفوعات (فاعل و نائب فاعل ،مبتدا و خبر، حروف مشبهه الفعل، افعال ناقصه و خبر لای نفی جنس) را با رعایت دانستن تعداد مثال برای هر قاعده پیشنهاد می کنیم برای هرموضوع تعداد حداقل 30 تست تعداد مناسبی است.

 

تذکر: برای حل تستهای قواعد عربی پیشنهاد می کنیم در هر دقیقه 2 تست حل شود ، لذا زمانی که تست ها را در زمان حل نمیکنید و جهت تمرین و تحلیل کار می کنید از قانون« رد گزینه» استفاده کنید یعنی عجولانه گزینه جواب انتخاب نشود بلکه گزینه های دیگر را با دلیل حذف کنید، به این ترتیب با کمترین بی دقتی و بیشترین اطمینان گزینه جواب را انتخاب کرده اید .این کار در زمان حل تست در منزل می تواند باعث افزایش حجم دور شما شود!

 

گام چهاردهم: قواعد مر بوط به فعل از نظر صحیح معتل و اعلا ل را مطالعه کنیدو برا ی مطالعه ی این فصل جزوه های مناسب و پر مثال را توصیه می کنیم.درسنامه قسمت « منهاج» کتاب درسی عربی 3 درس 1و 2 بسیار توصیه میشود حتی سوالات و تمرین های قواعد کتاب درسی ازاین دو درس حتما حل شود سپس به سراغ حل تست بروید.

 

گام پانزدهم : مطالعه لازم و متعدی از جزوه یا درس نامه کمکی در این گام اجرا شود ذکراین نکته لازم است که در ترجمه افعال در تشخیص لازم و متعدی بودنشان کمک بزرگی به تشخیص شما خواهد کرد.

 

گام شانزدهم: معلوم و مجهول عمدتا در سالهای اخیر در قالب افعال معتل مورد سوال قرارگرفته اند، لذا حتما مطالعه معلوم و مجهول را بعد از اجرای گام چهاردهم انجام دهید به یاد داشته باشید صرف هر فعل در قالب مجهول نشان از تسلط شماست!

 

گام هفدهم: مطالعه ی مهم ترین فصلی که بیشترین تستهای مستقل را دارد یعنی منصوبات شامل مفاعیل ، حال، تمیز، منادا و مستثنی را آغاز کنید،در خواندن هر قاعده کار کردن تست ضرورت دارد.مطالعه «منهاج» ار کتاب عربی 3 همراه با حل تمارین کتاب به شما توصیه می شود

علاوه بر حل تست های موضوعی از هر قاعده و بعد از تمرین روی هر مبحث باید اقدام به حل تستهای مجموعه ای از کل منصوبات کنید.

 

گام هجدهم: حال که مطالعه ی کل قواعد را در هفده گام قبل به اتمام رساندید اقدام به تمرین روی نوع سوالات تجزیه و ترکیب کنید (قوی ترین راهکار برای تسلط روی این مبحث،تجزیه و ترکیب جملات و عبارات متن هر درس کتاب عربی 2 و3 می باشد)اگر فرصت کردید صورت تمرین های کتاب را نیز تجزیه و ترکیب کنید.

تجزیه و ترکیب علاوه بر اینکه در کنکور تستهای مستقل دارند از ارکان مهم تستهای درک مطلب نیز می باشند.

تذکر: تمرین ، تمرین، تمرین بهترین پیشنهاد ما برای تسلط بروی تجزیه و ترکیب است!

 

گام نوزدهم: درک مطلب لازمه اش ممارست و داشتن کمی «شم عربی» و تنظیم یک برنامه ثابت هفتگی می باشد.لذا در هر هفته حدود 5 متن درک مطلب حل کنید تا شم عربی شما  را در این قسمت بالا رود !

پیشنهاد می کنیم در جلسه کنکور به سوالاتی که پیرامون«موضوع داستان درک مطلب » آمده بعد از حل تست های تجزیه و ترکیب پاسخ دهید تا اینکه با کمبود وقت در جلسه آزمون مواجه نشوید.

 

تذکر: یک دفترچه 25 سوالی کنکور سراسری 20 دقیقه فرصت حل کردن دارد!

 

گام بیستم : دانستن این مهارت الزامی است  که با تکرار و حل تست طبقه بندی و موضوعی از هر مبحث عربی درصد شما را پیشرفت نخواهد داشت، لذا در صورتی که درصد شما به حدود 50 درصد رسید ، شروع تستهای کنکور اتمی را اکیدا توصیه می کنیم.به شما این اطمینان را خواهیم داد که بعد از حل تستهای کنکور اتمی 4 دفترچه جامع درصد شما پیشرفت خواهد  داشت!

تذکر: عربی درسی است که کافیست یک هفته تمرین آن را رها کنید به سرعت درصدتان افت می کند و سرعت پاسخگویی شما در تست کاهش می یابد!

 

گام بیست و یکم: در هفته های پایانی نزدیک به کنکور خصوصا کنکور دانشگاه آزاد مطالعه ی واژه نامه ی انتهای کتاب عربی سالهای اول تا سوم را در دستور کار داشته باشید.بدانید واژگانی که جزء اقلام فعل هستند و اسامی که به جمع مکسر آنها در واژه نامه اشاره شده مهم ترین اقسام کلمه می باشند. جهت تسهیل در حفظ واژگان عربی ، نزدیک کردن ریشه ی هر کلمه به معنای فارسی الزامی است. 

 

امتیازدهی
تمامی حقوق وب سایت متعلق به برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر می باشد