موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد و شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.
صفحه اصلی > مقالات > مقالات آموزشی > نحوه یادگیری ادبیات 
نحوه یادگیری ادبیات
نحوه یادگیری درس ادبیات

 منبع :

 نويسنده : سید امیر دیبازر    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/07/04  

 

-نحوه یادگیری درس ادبیات:

روش مطالعه و نحوه ی یاد گیری زبان و ادبیات فارسی

یادگیری ادبیات

مرحله ی اول

یادگیری لغات  با حدود 2 تا 3 سوال کنکور در قالب حدود 12 واژه

یادگیری لغات به 2 روش

یادگیری لغت در متن  درس                                          یادگیری لغت از انتهای کتاب درسی

اجرای این مرحله در 6 گام زیر امکان پذیر است:

   گام اول جهت پاسخ گویی به اغلب تستهای لغت ، واژه نامه های کتاب درسی ادبیات سال دوم و سوم و چهارم را با رعایت موارد ذیل مطالعه کنید.در ضمن پیشنهاد می شود هر ستون واژه را در محدوده زمانی 7دقیقه بیاموزید.

الف) تمامی معانی متمایز واژگان را لازم است بدانید.

مثال) متراکم: برهم نشیننده، روی هم جمع شده ،گرد آمده (کتاب دوم)

شاهد: زیباروی ، محبوب، معشوق (کتاب سوم)

ب) واژگانی که توضیح دارند بهتر است از « توضیح به واژه» آموخته شوند

مثال) مسکر: چیزی که نوشیدن آن مستی می آورد .(کتاب دوم)

عاکف: کسانی که در مدت معینی در مسجد بمانند و به عبادت بپردازند. (کتاب سوم)

مرقع: جامه ای که از چند تکه دوخته شده باشد.(کتاب چهارم)

پ) به واژگانی می توانند مورد طرح تست املا  قرار گیرند توجه کنید.

مثال) استیصال : ناچاری ،درماندگی (کتاب دوم)

سطوت: حشمت، مهابت، غلبه ، وقار (کتاب سوم)

عرایض: جمع عریضه نامه ی شکایت (کتاب چهارم)

ت) واژگانی که با موضوع واحد هستند را تفکیک کنید و با هم بیاموزید.

مثال) منکر : ناپسند ،زشت(کتاب دوم)

مذموم: نکوهیده ،زشت، مذمت شده (کتاب دوم)

(به واژگانی که مربوط به اصطلاحات معماری هستند یا واژگانی که اشاره به نام گیاهان ،جانوران و یا اسامی مناطق و ... دارند،توجه کنید)

 

گام دوم:  برای تکمیل دایره ی لغات و  واژگان و در نهایت تسلط روی املا، از کتاب زبان فارسی 3، قسمت کادر های بیاموزیم اقدام به یادگیری واژگان هم آوا کنید.

 

گام سوم از کتاب زبان فارسی 3، مطالعه 4 درس مربوط به املا را شروع کنید . این 4درس عبارتند از :املای همزه، نامطابق های املایی و کلمات دخیل در املای فارسی 1و2.

 

گام چهارم:  تعداد اندکی از واژگان ستاره دار که در متن درس وجود دارند و در واژه نامه موجود نیستند را جهت دوره کردن گام اول و تکمیل دایره لغات خود ،در میان هر درس از هر 3 کتاب درسی مطالعه کنید .جایگاه این گونه لغات را  از دبیر خود بپرسید!

مثال) بسپرم = پایمال کنم

گام پنجمدانسته های خود را در حیطه ی واژه و معنا افزایش داده و کلیه توضیحات انتهای هر درس از کتاب های درسی ادبیات (هر 3 سال ) را مطالعه کنید.

مثال: صفحه 56 ادبیات 2 ، پاراگرف یکی مانده به آخر « سر و پکالش خینی میشود » یعنی : سر و صورتش خونی میشود.

 

مرحله دوم:

با توجه به طرح 12 تست درک مطلب و مفهوم و یا به عبارتی قرابت معنایی در کنکور سالهای اخیر ، توصیه میشود 4 گام بعدی را برای مهارت یافتن در پاسخگویی به این گونه سولات اجرا نمایید .

 

گام اولبرای تسلط و اصلاح نگاه خود روی قرابت معنایی نیاز  است از کتابهای تست استفاده کنید و تا چند هفته روزی 5 تست قرابت معنایی را کار کنید.

گام دومصورت هر تست قرابت معنایی را به طور کامل بخوانید و سعی کنید تا مفهوم آنرا دقیق بفهمید.

گام سومهر 4 گزینه ی داده شده را نیز به دقت خوانده و مفاهیم آنها را مشخص کنید .

گام چهارمعلت انتخاب گزینه ی صحیح و علل مردود دانستن 3 گزینه ی دیگر را برای خود تحلیل کنید و حتما بفهمید.

اگر می خواهید از عهده سولات قرابت معنایی برآیید گام های ا الی 4 را برای هر تست به طور مستقل انجام دهید.

نثر های کاردرهای آورده اند که ... از ادبیات 2 و 3 را با دقت در جهت کسب تسلط در ترجمه و درک مفهوم هر عبارت مورد مطالعه قرار دهید.

 

مرحله سوم:

آرایه های ادبی که سهم 2 تا 3 سوال کنکور را دارند.

 

گام اول: در این گام اقدام به یادگیری آرایه ها و صنایع ادبی کنید. لازم است از درس نامه یا جزوه های کمکی بهره گیرید.

دانستن تعاریف آرایه اگر چه لازم است اما کافی نیست ، برای هر آرایه نیاز است 2 تا 3 مثال (به اقتضا نظم یا نثر)در ذهن داشته باشید تا در جلسات آزمون با مطابقت نظم و نثر داده شده با آنچه در ذهن دارید پاسخگویی به سوال ممکن شود.

گام دومقالب های شعری چند دوره ای است که کمتر مورد سوال طراحان قرار گرفته است، اما یادگیری آن را توسط جزوه یا درس نامه ها توصیه می کنیم.

گام سوم: جهت جمع بندی از طریق کتاب درسی توصیه می کنیم، کادرهای «بیاموزیم»  از کتاب های سال دوم و سوم را با دقت در مثال های اندکی که پیرامون آرایه ها و قالب های شعری آمده یک بار مطالعه کنید.

مثال : کارد بیاموزیم صفحه 129 کتاب ادبیات 2

گام چهارمبرای تسلط پیدا کردن بر آرایه های ادبی ، از یک مرجع تستی استفاده کنید و در هر هفته 10 تست آرایه را کار کنید و هر تست را در حین پاسخگویی برا ی خود تجزیه تحلیل کنی.

 

مرحله چهارم:

یادگیری تاریخ ادبیاتگام اولمطالعه ی تاریخ ادبیات ها ابتدا از تاریخ ادبیات های بالای هر درس کتاب سال دوم شروع می شود .

یادگیری 4 رکن در هر تاریخ ادبیات لازم است:

 

1)     نام پدید آورنده ی اثر    2)   موضوع اثر      3)   نام اثر (یا آثار)       4)  ویژگی اثر (یا آثار)

 

گام دومکل اعلام انتهای کتاب درسی ادبیات سال دوم و سوم را مطالعه کنید .

تذکراعلامی را بخوانید که رکن اول (پدید آورنده اثر) را همراه با حداقل یکی از ارکان دوم تا چهارم داشته باشد.

گام سومبه تاریخ ادبیات هایی که در انتهای برخی از دورس کتابهای ادبیات 2 و 3 و سال چهارم و گاهی پا ورقی ها و « متن های نمونه » زبان فارسی 3 آمده است توجه کنید .

گام چهارمدر تکمیل یادگیری تاریخ ادبیات اقدام به مطالعه در آمدها کنید. در آمدها به چند صورت مورد سوال قرار می گیرند:

-دانستن تعاریف موجود در هر درآمد قابل توجه است.

-توجه به تاریخ ادبیات ها و مثال هایی که در در آمدها ذکر شده مورد توجه قرار گیرند.

-اگر بخواهند از درآمدها سوالی بسیار مفهومی طرح کنند « کاربرد» در آمد را مورد سوال قرار می دهند یعنی عبارتی می دهند و اصول و ساختار درآمدی که در آن  به کار رفته را از شما می پرسند.

 

توصیه ها ی آخر در مورد تاریخ ادبیات

 

از تاریخ ادبیات های کادرهای بیاموزیم غافل نشوید

به تاریخ ادبیات هایی که در انتهای اغلب متن ها در کادرهای «آورده اند که..» آمده است توجه کنید.

روی مطالب 9 در آمد به کار رفته در 9 فصل از کتاب ادبیات سال چهارم به همراه « اشاره» موجود در فصل 2 این کتاب در حد حفظ کامل و خط به خط کار شود.

 

مرحله پنجم:

مطالعه درس به درس ادبیات دوم ،سوم، چهارمگام اولزمانی که مطالعه درس به درس ادبیات ر ا شروع می کنید، در حقیقت تمامی مطالب آموخته شده را در 4 مرحله قبل دوره خواهید کرد، با اجرای این گام اگر نکاتی را پیرامون معانی و مفاهیم اشعار و متن دروس در کتابهای درسی ثبت کرده باشید را مطالعه کرده و یاد خواهید گرفت. ضمنا آرایه های ادبی و قالبهای شعری دورسی که منظوم هستند را نیز تمرین می کنید.

گام دوم :مطالعه خود آزمایی های پایان هر درس را شروع کنید طراح می داند که شما به این موارد اهمیت کمتری می دهید و لذا طراح سوال از خود آزمایی ها را در دستو رکار قرار می دهد.

 

توصیه های مرحله ی آخر : در مورد مطالعه درس به درس کتابهای ادبیاتدر اجرای این مرحله، حل تست درس به درس و موضوعی کتابهای درسی ادبیات 2 ،3 و چهارم را در قالب تست ها ی کنکور چند سال اخیر آغاز کنید.

تذکردر « هر وعده تستی» حداقل بین 100 تا 130 تست کار کنید.پیشنهاد می شود هر 130 تست ادبیات را در 60 دقیقه پاسخ دهید.

تذکر:الزاما نیازی  به وارد کردن نکته های تستی در کتاب درسی نیست به جای این کار می توانید در خود کتاب تست و در کنار شماره سوال از علائمی مثل (√√√) بهره گرفته و این تست ها را در چند هفته مانده به کنکور مورد حل مجدد قرار دهید.

 

مرحله ششم:

مطالعه کتاب زبان فارسی سال سوم

 

گام اولابتدا از یک جزوه یا درس نامه کمکی دورس قواعد شامل ترکیب جمله ، مطابقت فعل و نهاد ،گروه فعلی ،جمله ساده و اجزای آن،گروه اسمی 1و2 ،ساختمان واژه 1و2و3 را بخوانید و یاد بگیرید.

تذکرقطعا پاسخ گویی به سوالات این مبحث مستلزم تمرین و حل تست زیاد است.سعی کنید بعد از چند مرحله تمرین کم کم با در نظر گرفتن زمان به تست های این مبحث مسلط شوید. مباحث مذکور در کنکورهای های اخیر بین 4 تا 6 سوال را به خود اختصاص داده اند .

گام دومحالا با خیالی آسوده بعد از تسلط روی گام اول به سراغ مطالعه دورس حفظی مانند ویرایش، نگارش تشریحی، زندگی نامه نویسی بازگردانی و بازنویسی ، نظام معنایی ،آشنایی با نوشته ها ی ادبی ،طنز پردازی و

نقشهای زبانی بروید.

تذکراز «کادرهای بیاموزیم » فعالیت ها و خود آزمایی های آخر هر درس کتاب زبان فارسی غافل نشوید،حتی مثال های داخل متن هر درس بسیار قابل توجه اند.

گام سومتست های کنکور اتمی طبق برنام ریزی ارائه شده کنید مطمئن باشید درصد شما با اجرای این مراحل به درصد قابل قبولی افزایش خواهد یافت.

تذکردر مورد مباحث قرابت معنایی آرایه های ادبی و قواعد زبان فارسی ، در طول سال به طور مکرر تستهای کنکور اتمی کار شود.

 

 

امتیازدهی
تمامی حقوق وب سایت متعلق به برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر می باشد