موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد و شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.
صفحه اصلی > نمونه سوالات پرکاربرد > سوالات امتحان نهايي خرداد 96 
سوالات امتحان نهايي خرداد 96

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

(اقليت‌هاي مذهبي)

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

دين و زندگي سوم

(اهل سنت)

دين و زندگي سوم

(شيعيان)

ادبيات فارسي اختصاصي سوم انساني جبر و احتمال رياضي سوم تجربي عربي پيش‌دانشگاهي انساني
زيست‌شناسي پيش‌دانشگاهي ديفرانسيل و انتگرال
فيزيك 3- تجربي فيزيك 3- رياضي
فلسفه و منطق سوم زبان فارسي پيش دانشگاهي (كليه‌ي رشته‌ها) رياضي 3-انساني ادبيات فارسي 3-رياضي و تجربي
فيزيك پيش دانشگاهي- تجربي فيزيك پيش دانشگاهي-رياضي ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي-انساني زبان انگليسي 3
شيمي 3- رياضي و تجربي تاريخ ايران و جهان 2-سوم انساني هندسه 2 عربي 3- انساني
زمين‌شناسي- سوم تجربي جغرافياي 2-سوم انساني حسابان-سوم رياضي زيست شناسي 2- سوم تجربي
زبان فارسي - سوم انساني عربي 3 - رياضي و تجربي آرايه‌هاي ادبي - سوم انساني زبان فارسي 3- رياضي و تجربي
جامعه‌شناسي -سوم انساني      

تمامی حقوق وب سایت متعلق به برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر می باشد